My amazing facts

Wednesday, March 22, 2006

Betoging in Brussel tegen commercialisering water

(belga) - Naar aanleiding van Wereldwaterdag hebben woensdagochtend zowat 500 manifestanten betoogd op het Brusselse Schumanplein, vlakbij het Berlaymontgebouw waar de Europese Commissie zetelt. Het ging om een actie van de vakbonden, de Europese vakbondsfederatie voor publieke actie (EPSU), milieugroepen, wateractivisten en ontwikkelingsorganisaties om te protesteren tegen de commercialisering van water.
(foto belga)
De betogers vormden een menselijke ketting tussen het gebouw van Aquafed, de Europese Commissie en de Europese Ministerraad. Ze gaven emmers water door en droegen hesjes met daarop het opschrift 'Ons water is niet te koop'. De menselijke ketting moest de link symboliseren tussen Aquafed en Europa.
Aquafed is de federatie die de waterbedrijven in de particuliere sector verenigt en die bij de Europese instellingen lobbyt voor haar belangen. Volgens Jan Willem Goudriaan van de EPSU speelt de Europese Commissie een belangrijke rol in de toenemende druk om ook water als handelswaar te beschouwen en waterdiensten te liberaliseren en privatiseren.
De actievoerders eisen dat water publiek beheerd wordt en dat iedereen toegang krijgt tot water. Ze protesteren ook tegen pivatisering van diensten die te maken hebben met water.
Zo willen ze dat de Europese Commissie en de ministerraad water en afvalwater buiten het bereik van de dienstenrichtlijn laat. Het gewijzigde voorstel van het Europese Parlement gaat volgens de betogers niet ver genoeg. Voorts vragen ze dat Europa geen enkel land vraagt om waterdiensten te openen voor concurrentie in het kader van de onderhandelingen over GATS (General Agreement on Trade in Services).
De actievoerders hopen voorts dat de commissie zich kant tegen de liberalisering en privatisering van waterdiensten. 'Dat betekent ook dat de Europese Commissie moet ophouden de privésector te promoten in ontwikkelingslanden. Ze moet inzetten op het bevorderen van publiek-publieke samenwerking en samenwerking zonder winstoogmerk', luidt het.
De betogers willen tot slot dat toegang tot schoon, veilig en betaalbaar drinkwater erkend wordt als een mensenrecht.
14:25 - 22/03/2006 Copyright © Tijdnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home