My amazing facts

Friday, February 24, 2006

Olie uit plastiek

Man uit Doornik maakt olie uit plastic

Rijden we binnenkort op plastic? De 55-jarige Marcello Fieni uit Doornik heeft in het Centre de Ressources TEchnologiques en CHimie (CERTECH) van Seneffe een chemisch procédé toegelicht dat toelaat om plastic om te zetten in brandstof. Marcello Fieni, een chemische autodidact, ontwikkelde een systeem waarbij hij in staat is staat om 100 gram polyethyleen (het materiaal waaruit plastic zakken zijn gemaakt) om te zetten in 120 ml lichte koolwaterstof, 70 pct diesel en 30 pct benzine. Dat doet hij zonder benzeen, tolueen of zwavel te gebruiken. Fieni is nu op zoek naar middelen om het chemische procédé te testen op wagens.Het procédé van Fieni laat toe om het eindproduct (olie) te ontmantelen tot het oorspronkelijke materiaal (plastic). Dat gebeurt door het plastic tot op een bepaalde temperatuur te verhitten en bij het kookpunt de vrijkomende gassen op te vangen. Dat distillaat kan gebruikt worden als koolwaterstof.PatentFieni is al een tijdje op zoek naar officiële erkenning voor zijn proces, maar drie universitaire centra, drie onderzoeksinstellingen en één groot bedrijf weigerden al hun medewerking. Maar toen hij op 13 juli 2005 aanklopte bij het CERTECH, had Fieni meer geluk. Twee dagen later volgde een overleg en de eerste testen bleken positief.Intussen heeft Fieni een patent aangevraagd en diende hij ook een subsidieaanvraag in bij het Directoraat-generaal Technologie, Onderzoek


HLN - 24/02/2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home