My amazing facts

Friday, February 24, 2006

Verspreiding Homo Sapiens in Europa

Homo Sapiens verspreidde zich sneller dan gedacht in Europa
Dankzij de vooruitgang in radiokoolstofdatering zijn wetenschappers tot bevindingen gekomen die oude theoriëen over de opkomst van de homo sapiens en het verdwijnen van de Neanderthaler in de cruciale periode van 30.000 tot 50.000 jaar geleden op hun kop (dreigen te) zetten, zo hebben de kranten International Herald Tribune (IHT) en New York Times (NYT) bericht op gezag van het wetenschappelijke vakblad Nature.NeanderthalerJarenlang werd aangenomen dat de moderne mens tenminste 40.000 jaar geleden vanuit Afrika in Europa is beginnen aankomen en minstens 12.000 jaar "in competitie is geweest" en vermengd is geraakt met de plaatselijke bevolking, de Neanderthaler.Maar dankzij de vooruitgang in de radiokoolstofdatering, toegepast op fossielen en artefacten, kwam archeoloog Paul Mellar van de Universiteit van Cambridge tot een heel ander inzicht. De overlapping tussen de nieuwaangekomen en de Neanderthaler in Centraal- en Noord-Europa dient ingekort tot ongeveer 6.000 jaar, en in regio's als het westen van Frankrijk tot slechts 1.000 of 2.000 jaar.SnellerDe verspreiding van de anatomische homo sapiens doorheen Europa verliep dus veel sneller dan verwacht. Bijgevolg introduceerde deze mensensoort ook veel eerder grottekeningen, symbolische artefacten en persoonlijke ornamenten, aldus de IHT. Tevens heeft de Neanderthaler veel eerder dan gedacht het onderspit moeten delven tegen de expanderende moderne populaties.

Olie uit plastiek

Man uit Doornik maakt olie uit plastic

Rijden we binnenkort op plastic? De 55-jarige Marcello Fieni uit Doornik heeft in het Centre de Ressources TEchnologiques en CHimie (CERTECH) van Seneffe een chemisch procédé toegelicht dat toelaat om plastic om te zetten in brandstof. Marcello Fieni, een chemische autodidact, ontwikkelde een systeem waarbij hij in staat is staat om 100 gram polyethyleen (het materiaal waaruit plastic zakken zijn gemaakt) om te zetten in 120 ml lichte koolwaterstof, 70 pct diesel en 30 pct benzine. Dat doet hij zonder benzeen, tolueen of zwavel te gebruiken. Fieni is nu op zoek naar middelen om het chemische procédé te testen op wagens.Het procédé van Fieni laat toe om het eindproduct (olie) te ontmantelen tot het oorspronkelijke materiaal (plastic). Dat gebeurt door het plastic tot op een bepaalde temperatuur te verhitten en bij het kookpunt de vrijkomende gassen op te vangen. Dat distillaat kan gebruikt worden als koolwaterstof.PatentFieni is al een tijdje op zoek naar officiële erkenning voor zijn proces, maar drie universitaire centra, drie onderzoeksinstellingen en één groot bedrijf weigerden al hun medewerking. Maar toen hij op 13 juli 2005 aanklopte bij het CERTECH, had Fieni meer geluk. Twee dagen later volgde een overleg en de eerste testen bleken positief.Intussen heeft Fieni een patent aangevraagd en diende hij ook een subsidieaanvraag in bij het Directoraat-generaal Technologie, Onderzoek


HLN - 24/02/2006