My amazing facts

Saturday, March 25, 2006

24/03 Oceaanniveau kan deze eeuw met zes meter stijgen

Het ijs op beide polen van onze planeet zou door de opwarming van de Aarde wel eens sneller kunnen afsmelten dan verwacht, zodat het zeeniveau tegen 2100 wel eens met zes meter kan zijn gestegen, zo blijkt uit twee studies, gepubliceerd in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Science. Het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek en de Universiteit van Arizona steunden zich op computersimulaties op grond van vroegere gegevens om te zeggen dat tot 2100 de zomers even warm of zelfs warmer kunnen zijn dan voor de laatste 130.000 jaar het geval is geweest. Tijdens de vorige periode van opwarming lag tengevolge van afsmelten van poolijs het zeeniveau minstens zes meter hoger dan nu. In de voorbije jaren is het zeepeil al met 2,5 cm per decennium gestegen, aldus co-auteur Jonathan Overpeck. Het ijs op beide polen van onze planeet zou door de opwarming van de Aarde wel eens sneller kunnen afsmelten dan verwacht, zodat het zeeniveau tegen 2100 wel eens met zes meter kan zijn gestegen, zo blijkt uit twee studies, gepubliceerd in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Science. Het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek en de Universiteit van Arizona steunden zich op computersimulaties op grond van vroegere gegevens om te zeggen dat tot 2100 de zomers even warm of zelfs warmer kunnen zijn dan voor de laatste 130.000 jaar het geval is geweest. Tijdens de vorige periode van opwarming lag tengevolge van afsmelten van poolijs het zeeniveau minstens zes meter hoger dan nu. In de voorbije jaren is het zeepeil al met 2,5 cm per decennium gestegen, aldus co-auteur Jonathan Overpeck.

24/03 Oceaanniveau kan deze eeuw met zes meter stijgen

Het ijs op beide polen van onze planeet zou door de opwarming van de Aarde wel eens sneller kunnen afsmelten dan verwacht, zodat het zeeniveau tegen 2100 wel eens met zes meter kan zijn gestegen, zo blijkt uit twee studies, gepubliceerd in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Science. Het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek en de Universiteit van Arizona steunden zich op computersimulaties op grond van vroegere gegevens om te zeggen dat tot 2100 de zomers even warm of zelfs warmer kunnen zijn dan voor de laatste 130.000 jaar het geval is geweest. Tijdens de vorige periode van opwarming lag tengevolge van afsmelten van poolijs het zeeniveau minstens zes meter hoger dan nu. In de voorbije jaren is het zeepeil al met 2,5 cm per decennium gestegen, aldus co-auteur Jonathan Overpeck. Het ijs op beide polen van onze planeet zou door de opwarming van de Aarde wel eens sneller kunnen afsmelten dan verwacht, zodat het zeeniveau tegen 2100 wel eens met zes meter kan zijn gestegen, zo blijkt uit twee studies, gepubliceerd in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Science. Het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek en de Universiteit van Arizona steunden zich op computersimulaties op grond van vroegere gegevens om te zeggen dat tot 2100 de zomers even warm of zelfs warmer kunnen zijn dan voor de laatste 130.000 jaar het geval is geweest. Tijdens de vorige periode van opwarming lag tengevolge van afsmelten van poolijs het zeeniveau minstens zes meter hoger dan nu. In de voorbije jaren is het zeepeil al met 2,5 cm per decennium gestegen, aldus co-auteur Jonathan Overpeck.

Wednesday, March 22, 2006

Veertig pct Amazonewoud dreigt te verdwijnen tegen 2050

Als er niets gedaan wordt tegen de massale ontbossing zal ongeveer veertig procent van het Amazonewoud tegen 2050 verdwenen zijn. Het gaat dan niet alleen om openbaar terrein maar ook om privé-eigendom. Dat staat te lezen in een studie in het Britse magazine Nature. Ongeveer een kwart van de 382 inheemse zoogdieren zal meer dan veertig procent van zijn habitat verliezen.De bescherming van de openbare natuurlijke rijkdom zal niet volstaan om het Braziliaanse deel van het woud te vrijwaren van ontbossing, zeker niet als rekening gehouden wordt met de huidige uitbreiding van de veeteelt en de sojaproductie in de regio, zo stellen de auteurs van de studie. Er moeten beschermde openbare parken komen en landbouwers ook verplicht worden om hun bedrijven te beheren op een duurzame manier. "Een netwerk van beschermde zones in het bekken van de Amazone laat toe een groot deel van de diversiteit aan zoogdieren te beschermen, maar het zal niet verhinderen dat de stroombekkens verarmen", zo besluiten de auteurs. Ze vragen dan ook een uitbreiding van de zones om zo een instorting te voorkomen van de regionale ecosystemen. (ful)
19:07 - 22/03/2006 Copyright © Belga

Betoging in Brussel tegen commercialisering water

(belga) - Naar aanleiding van Wereldwaterdag hebben woensdagochtend zowat 500 manifestanten betoogd op het Brusselse Schumanplein, vlakbij het Berlaymontgebouw waar de Europese Commissie zetelt. Het ging om een actie van de vakbonden, de Europese vakbondsfederatie voor publieke actie (EPSU), milieugroepen, wateractivisten en ontwikkelingsorganisaties om te protesteren tegen de commercialisering van water.
(foto belga)
De betogers vormden een menselijke ketting tussen het gebouw van Aquafed, de Europese Commissie en de Europese Ministerraad. Ze gaven emmers water door en droegen hesjes met daarop het opschrift 'Ons water is niet te koop'. De menselijke ketting moest de link symboliseren tussen Aquafed en Europa.
Aquafed is de federatie die de waterbedrijven in de particuliere sector verenigt en die bij de Europese instellingen lobbyt voor haar belangen. Volgens Jan Willem Goudriaan van de EPSU speelt de Europese Commissie een belangrijke rol in de toenemende druk om ook water als handelswaar te beschouwen en waterdiensten te liberaliseren en privatiseren.
De actievoerders eisen dat water publiek beheerd wordt en dat iedereen toegang krijgt tot water. Ze protesteren ook tegen pivatisering van diensten die te maken hebben met water.
Zo willen ze dat de Europese Commissie en de ministerraad water en afvalwater buiten het bereik van de dienstenrichtlijn laat. Het gewijzigde voorstel van het Europese Parlement gaat volgens de betogers niet ver genoeg. Voorts vragen ze dat Europa geen enkel land vraagt om waterdiensten te openen voor concurrentie in het kader van de onderhandelingen over GATS (General Agreement on Trade in Services).
De actievoerders hopen voorts dat de commissie zich kant tegen de liberalisering en privatisering van waterdiensten. 'Dat betekent ook dat de Europese Commissie moet ophouden de privésector te promoten in ontwikkelingslanden. Ze moet inzetten op het bevorderen van publiek-publieke samenwerking en samenwerking zonder winstoogmerk', luidt het.
De betogers willen tot slot dat toegang tot schoon, veilig en betaalbaar drinkwater erkend wordt als een mensenrecht.
14:25 - 22/03/2006 Copyright © Tijdnet

Monday, March 06, 2006

The war to end ALL wars


We have been programmed to think that war is good;
war is a necessary evil; it is inevitable at times. Throughout
the centuries there have been many wars so we come to expect
having wars. We are trained to think that we must always have enemies,
and therefore we are always on the brink of war. We are brainwashed
that it is ok to have collateral damage, and high enemy body counts
are a positive sign of the war. We have been deceived into these
things by the same entity time and time again -- that is why
history repeats itself -- it is the same entity using the
same tactics, only the times change.

That entity who is called the destroyers; those who profit at the expense
of mankind and the blood of our brethren; who stand for control and greed
and destruction, and who destroy the truth. They are responsible for all
the wars....now their time has come and it will be the end of all wars.
Now it is time to destroy the destroyers through his authority he has
delegated to his Christ....everyone who seeks and demands the truth
and justice for those who have committed crimes against God and his servants.

"We will continue to prosper from their wars and their deaths."
-- Their Secret Covenant


Bron: Unveiling Them . com--------------------------------------------------------------------------------

Waterworld: How life on Earth will look 1,000 years from now

By the next millennium the global map will have been redrawn
by disastrous climate changes, according to a new forecast.

AN APOCALYPTIC vision of life 1,000 years from now has been
painted by a team of scientists studying the effect of global warming.
If mankind does not put its house in order, temperatures could have risen
by 15C (27F) by the year 3000 and sea levels by more than 11 metres (36ft),
flooding much of London, the team, from the Tyndall Centre for Climate
Change Research, says in a report for the Environment Agency.

Abrupt changes could make Britain much hotter, or even — such
is the uncertainty of the predictions — first colder and then hotter.

This could happen if the North Atlantic current system collapsed,
denying Britain the warming effect of the Gulf Stream. Ocean surface
temperatures would fall by 3C (5.4F), but as the Arctic sea ice melted,
they would rise again by 8C (14.4F) in an abrupt turnabout over
a period of no more than about 20 years.

Climate Change on the Millennial Timescale is the first study to
examine comprehensively the impacts of global warming beyond the end
of this century. It calls for continued efforts to cut the emission of global-warming
gases to prevent the changes from getting out of control.

Baroness Young of Old Scone, the chief executive of the Environment Agency,
said: “We are running out of road on decision-making. Unless we dramatically
change the use of fossil fuels then we will be committing future generations
to the most severe impacts of climate change.”

By the year 3000, the report says:

- Global warming could have more than quadrupled, with temperature
rises of as much as 15C, if we continue burning fossil fuels

- Sea levels will still be rising at the end of this millennium and the total
increase could reach 11.4 metres. This dwarfs estimates made by the
Intergovernmental Panel on Climate Change that sea levels will rise
by between 16cm and 69cm by the 2080s

- Anything more than a two-metre rise would flood large areas of Bangladesh,
Florida and many low-lying cities, and displace hundreds of millions of people

- Abrupt climate changes are possible even after emissions cease because
changes may be set in motion that cannot be stopped

- The acidity of the oceans will fall significantly, posing a threat to marine
organisms such as corals and plankton. That, in turn, would affect
the whole marine ecosystem

- The changes could be even greater than this if the climate turns out
to be more sensitive to greenhouse gas emissions than the study assumes.


The solution, the team says, is to reduce emissions to zero by 2200.
Tim Lenton, lead author of the study, said: “While most studies stop at
year 2100 with temperatures and sea level rising, we explored where they
are heading into the next millennium. Only by starting to reduce carbon
dioxide emissions now can we avoid dangerous climate change.”

The message is that the world can afford to burn only about a quarter of
its known reserves of fossil fuels. This implies a small increase in global
emissions up to 2025, and reducing and eliminating them by 2200.

“If we follow business-asusual then we will commit future generations
to dangerous climate change,” Dr Lenton said. The risk was that of returning
the Earth to a hot state it had not been in since 55 million years ago.

Baroness Young said: “Tough decisions are needed soon. Many of our coastal
towns could be in jeopardy and immediate action needs to be taken if we
are to avoid many of these impacts.

“We need to get tough on energy efficiency. This means much tighter standards
for buildings and government providing proper incentives for businesses from
the transport sector if we are to meet our 2010 target of 20 per cent carbon
reduction and tackle more strenuous targets for 2020.”


By Nigel Hawkes
February 17, 2006

9/11 movie 1h44minOO

Kwantumverschuiving

Het aankunnen van de kwantumverschuiving

Gepubliceerd op 3 maart 2006Aartsengel Michaël heeft me gevraagd deze informatie met jullie te delen, vanuit de interesse jullie te ondersteunen bij het werken met de Kwantumverschuiving die momenteel plaatsvindt. Deze energieën veranderen jullie realiteit op diepe en fundamentele wijze en het is de wens van de Engelenrijken, mensen te ondersteunen bij het maken van deze transitie op best mogelijke wijze. We zouden willen benadrukken dat deze transitie anders is dan de Indigo-Kristal transitie die de meeste van jullie hebben ervaren. Die energie stond voor een individueel ontwaken die de persoon in staat stelde hun lichaam te ‘herbedraden’ en hun lichtlichaam te activeren. Dat werk is voorbij, nu jullie als collectief de ‘kritische massa’ hebben bereikt die voldoende ontwaakt is ofwel Kristal wezen en de volgende fase mogelijk maken, welke de Kwantumverschuiving is. De Kwantumverschuiving is een Groeps- of Collectiefoefening waarin een ieder zijn rol speelt. Deze ontwaking is verlicht door hen die de persoonlijke ontwaking reeds hebben ervaren en de Nieuwe Kinderen welke nieuwe energieën brengen die dit proces ondersteunen. Je kunt verwachten dat elk persoon en wezen op de planeet de effecten zal ervaren van deze Kwantumverschuiving op één of andere wijze. Zij die ontwaakt zijn zullen nu hun lichtlichamen activeren in dit proces. De Kwantumverschuiving betreft de Aarde en diens populatie die zich naar een nieuw niveau ofwel Harmonie van Liefdeservaring bewegen. De energie die nu de planeet binnendringt mag ‘Engelenvuur’ genoemd worden en is transformatief en regeneratief. De Aarde ervaart een wedergeboorte door Vuur, en het is een plezierig en wonderlijk proces. Maar je zou enig discomfort kunnen voelen gedurende de geboorte en dus leveren we je informatie die je proces zal ondersteunen indien je dit verkiest. Het ervaren van de verschuiving* fysieke ervaringen: Velen van jullie zullen de binnenkomende energieën als behoorlijk intens ervaren in jullie fysieke lichaam. Dit kan voelen als een intense elektrische energie die door je lichaam snelt, in het bijzonder door je armen en benen. Het kunnen stromen en golven zijn die mogelijk erg warm of erg koud aanvoelen. Je kunt ‘mistig’ zijn in je hoofd op deze momenten en ook erg moe tot het punt van uitputting. Op die momenten, beweegt het Engelenvuur zich door je lichaam in een proces van ‘diepe heling’. Je zou je giftig kunnen voelen op deze momenten aangezien het Engelenvuur alles in je lichaam elimineert en verwijderd dat een ‘hoge densiteit’ heeft en ‘giftig’ is. Je wordt fysiek van ‘binnenuit’ vernieuwd. Je ervaart diepe reiniging en heling. Vele mensen rapporteren ook tintelende sensaties op de huid, evenals jeuk en verhitting van de huid op armen en benen. Nogmaals dit is het reinigen van toxines uit jullie lichamen, aangezien de huid het primaire orgaan is van eliminatie. Je lever en nieren zullen ook erg actief zijn in deze tijd, en je zult pijnen ervaren in deze gebieden. Gevoelens van misselijkheid en diarree zijn ook indicaties van de reiniging op diep niveau. Wanneer je enig genoemd symptomen ervaart, is het wijs te rusten en vredevol te zijn. Slaap als je kunt. Het lichaam heeft je ondersteuning nodig tijdens deze processen. Wees je ervan bewust dat je een kristallijne lichaam wedergeboren laat worden en dat je het kunt helpen door je lichaam en diens behoeften in ere te nemen. Wat voedsel betreft, sommige mensen zullen totaal geen trek hebben te eten, anderen zullen verlangen naar bepaalde soorten voedsel. Laat toe dat je lichaam je vertelt wat het nodig heeft, maar neem geen overmatige hoeveelheden giftig voedsel. Je lichaam waardeert simpele en complete gerechten op dit moment. Stop niet met eten, voedsel helpt je te gronden op dit moment, waarop je wellicht ‘weg lijkt te drijven’. * Emotionele ervaringen: Dit gebied zal zo ongeveer als een achtbaan zijn. Je emotionele lichaam ervaart mogelijk een omwenteling/ontreddering gedurende het diepe reinigingsproces. Afwisselend tussen plezier en stimulatie, welke de emoties zijn van de nieuwe energie die ondersteunt worden door het Engelenvuur, en negatieve emoties als boosheid, angst, verwarring en depressie. Je zou het gevoel kunnen hebben ‘vast’ te zitten en jezelf mogelijk veroordelen. Onthoudt dat ook het emotionele lichaam zijn eigen heling ervaart op deze nieuwe niveaus en vele oude collectieve emoties kunnen in je geactiveerd worden nu je aan het collectieve ontwaken werkt. Het gevoel vast te zitten en het gevoel dat er niets gebeurd in je leven is het effect van het moeten wachten tot de rest van het collectief voldoende ontwaakt is om de volgende fase zich te laten ontvouwen. Het vereist geduld, acceptatie en vertrouwen. Er is een groter plan en jullie dragen hieraan bij simpelweg door vast te houden aan jullie kalme kern en de energieën toe te staan door jullie heen te stromen. Jullie leren absoluut vertrouwen te hebben in een Hoger Doel en jullie rol in de ontvouwing van dit geheel. Weet dat de Hogere Dimensies eraan werken om deze energieën bij je te houden en dat alles is zoals het moet zijn op dit moment. Blijf positief en focus op het zijn in het Moment en verwacht de genoegens en zegeningen van wat je bezit. Het Engelenrijk werkt aan de zekerstelling van hulp aan ieder wezen dat ontwaakt tijdens dit proces. *Mentale ervaringen: Dit zal een moeilijk gebied zijn, aangezien het brein zal strijden voor het om leert gaan met de natuur van een realiteit die verschuift en verandert. Niets dat ‘vast stond’ zal zo zijn in de Kwantumrealiteit. Het brein kan in paniek raken of boosheid en frustratie ervaren. In sommige gevallen, kan paranoia optreden wanneer mensen zoeken naar een ‘reden’ voor de disintegratie van hun realiteit. Ze proberen mogelijk anderen de ‘schuld’ te geven in dit experimentele veld of op zoek te gaan naar ‘duistere krachten’ die hen aantrekken. Ze kunnen proberen hun boosheid en frustraties op anderen te botvieren. In deze gevallen helpt het om te begrijpen dat de energie die binnenkomt pure liefde is en dat het terwijl het heelt alles bovenbrengt dat geen liefde is. Dus kunnen ervaringen van ‘negatieve’ energie en angst het nodig hebben om door je heen te stromen en losgelaten te worden. Onthoudt, alleen Liefde is waarlijk en al het andere is een illusie. Sta jezelf niet toe in deze illusies te trappen op dit moment. Focus op wat echt is. Vind de liefde en steun in je leven. Het is er zodra je bereidt bent het te zien en te accepteren voor wat het is. Voor elk persoon die zich door de illusies heen beweegt en de liefdecontributies accepteert teneinde te ontwaken in de realiteit die zegt dat slechts Liefde echt is. Het licht laten schijnenOnthoudt dat je een Kristallijn wezen wordt. Terwijl jullie je lichtlichaam activeren en jullie Kristallijnen vorm opschonen, zijn jullie in staat zoveel meer licht vast te houden!Je bent in staat dit licht uit te stralen over de Planeet. Visualiseer dat je Licht wordt! Oefen Bewuste Ademhaling! Sta jezelf toe het Engelenvuur uit de Kosmos in te ademen en uit te ademen als een stralende energie voor de Aarde. Sta jezelf toe het Miraculeuze en Wonderlijke te zien in deze Kwantumverschuiving. Het Engelenvuur doordringt elk aspect van ons bestaan en we worden puur Licht terwijl we nog in onze fysieke vorm zijn. Dit is inderdaad het complete doel van deze evolutie van de mensheid en je leeft op het toppunt van het werk van vele levens. Het is tijd het te vieren!

Door Celia Fenn
Vertaald door Jolanda Klaassen

De dollar & EHBO

De dollar krijgt al geruime tijd E.H.B.O.


Hoeveel dollar krijg je voor een euro en hoeveel euro krijg je omgekeerd voor een dollar? Dat wordt bepaald door de vraag naar en het aanbod van dollars en euro’s op de internationale valutamarkten. Op deze markten wisselen permanent gigantische hoeveelheden dollars, yens, euro’s en andere valuta van eigenaar — omgerekend gemiddeld 1200 miljard dollar per dag. Een vicieuze cirkel kan ontstaan waarbij een dalende dollar Amerikaanse aandelen minder aantrekkelijk maakt waardoor kapitaal uit de VS wordt weggehaald, wat de dollar weer negatief beïnvloed, enzovoorts. Het werkt ook andersom als eerst de Amerikaanse aandelen beginnen te dalen. Dit verhaal geldt ook voor andere landen en beurzen, maar de Amerikaanse beurzen zijn zoveel groter dat dit de hele wereldeconomie onderuit zal halen. Dit probleem is structureel en staat los van de Golfoorlog en andere escapades van Bush. Dit heeft meer te maken met het onderuit gaan van de dollar dan met de hardheid van de euro. De VS kopen namelijk op krediet in het buitenland. De Verenigde Staten hebben een groot tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Ze importeren meer dan ze exporteren, ofwel consumeren meer dan ze produceren. Dit tekort moet met buitenlands geld aangezuiverd worden. De Amerikaanse vraag naar buitenlandse valuta om al die spullen in het buitenland te kopen stijgt en dus is er een overaanbod van dollars op de wereldmarkt. Dit leidt tot een hogere koers van de euro. De rest van de wereld moet inmiddels 2 miljard dollar per werkdag bijdragen aan de VS. Dit gebeurt in de vorm van krediet die vooral Japan en de eurolanden verstrekken. Daarnaast is het begrotingstekort onder president Bush dramatisch opgelopen, wat ook aangevuld moet worden door het buitenland. Euro versus DollarEerder is al gemeld dat de dollar wordt gebruikt voor bijna alle internationale handel. Hiervoor moeten landen en bedrijven vele miljarden dollars in reserve houden. Zolang deze hoeveelheid groeit heeft de Amerikaanse overheid gratis inkomsten. En dit hebben ze hard nodig omdat de VS al jaren een enorm import- overschot heeft. Vooral de olie-importen en het leger en oorlogen kosten handen vol geld. De EU zou echter ook wel wat gratis inkomsten willen hebben. Een van de redenen om de euro in te voeren was het aanvallen van de dominante positie van de dollar. In Oost Europa is de Euro sindsdien belangrijker geworden en verder zijn het tot nu toe voornamelijk een aantal zogenoemde .schurkenstaten. geweest die zijn overgestapt om de VS te pesten. Een directe bedreiging voor de dollar is dit nog niet, maar het onderwerp is belangrijk genoeg om elke keer terug te keren op de agenda van de G7. In 1975 werd de G7 opgericht. Op dat moment was de wereld in financieel opzicht in een crisis en de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Canada en Japan, de zeven machtigste westerse economieën, wilden gezamenlijk voor stabiliteit gaan zorgen. In tegenstelling tot financiële instituten zoals de WTO en het IMF is de G8 een informeel overleg dat niet direct van invloed is op andere landen, maar door de macht van de deelnemers is het niet minder belangrijk. In de G8 wordt geprobeerd de onderlinge meningsverschillen weg te werken en er wordt belangrijk beleid voorbereid. Om politieke redenen is na de val van de Berlijnse Muur de kernwapenmacht Rusland een aantal keer als gast bij de G7 uitgenodigd en uiteindelijk in 1998 als lid opgenomen. Sindsdien heeft men het meestal over de G8. Kunnen we nog van de euro af? Natuurlijk, dat kan altijd. Euro-sceptici zijn sterk voor. Volgens voorstanders van afschaffing remmen de strenge voorwaarden waaraan de euro deelnemers moeten voldoen in slechtere tijden, zoals nu, iedere groei. De economische en sociale situatie is immers heel verschillend. Met de nationale munten kan iedereen weer doen wat voor het betreffende land het beste is.

bron:
Zibb.nl,
Eurodusnie.nl,
de groene amsterdammer

Friday, February 24, 2006

Verspreiding Homo Sapiens in Europa

Homo Sapiens verspreidde zich sneller dan gedacht in Europa
Dankzij de vooruitgang in radiokoolstofdatering zijn wetenschappers tot bevindingen gekomen die oude theoriëen over de opkomst van de homo sapiens en het verdwijnen van de Neanderthaler in de cruciale periode van 30.000 tot 50.000 jaar geleden op hun kop (dreigen te) zetten, zo hebben de kranten International Herald Tribune (IHT) en New York Times (NYT) bericht op gezag van het wetenschappelijke vakblad Nature.NeanderthalerJarenlang werd aangenomen dat de moderne mens tenminste 40.000 jaar geleden vanuit Afrika in Europa is beginnen aankomen en minstens 12.000 jaar "in competitie is geweest" en vermengd is geraakt met de plaatselijke bevolking, de Neanderthaler.Maar dankzij de vooruitgang in de radiokoolstofdatering, toegepast op fossielen en artefacten, kwam archeoloog Paul Mellar van de Universiteit van Cambridge tot een heel ander inzicht. De overlapping tussen de nieuwaangekomen en de Neanderthaler in Centraal- en Noord-Europa dient ingekort tot ongeveer 6.000 jaar, en in regio's als het westen van Frankrijk tot slechts 1.000 of 2.000 jaar.SnellerDe verspreiding van de anatomische homo sapiens doorheen Europa verliep dus veel sneller dan verwacht. Bijgevolg introduceerde deze mensensoort ook veel eerder grottekeningen, symbolische artefacten en persoonlijke ornamenten, aldus de IHT. Tevens heeft de Neanderthaler veel eerder dan gedacht het onderspit moeten delven tegen de expanderende moderne populaties.

Olie uit plastiek

Man uit Doornik maakt olie uit plastic

Rijden we binnenkort op plastic? De 55-jarige Marcello Fieni uit Doornik heeft in het Centre de Ressources TEchnologiques en CHimie (CERTECH) van Seneffe een chemisch procédé toegelicht dat toelaat om plastic om te zetten in brandstof. Marcello Fieni, een chemische autodidact, ontwikkelde een systeem waarbij hij in staat is staat om 100 gram polyethyleen (het materiaal waaruit plastic zakken zijn gemaakt) om te zetten in 120 ml lichte koolwaterstof, 70 pct diesel en 30 pct benzine. Dat doet hij zonder benzeen, tolueen of zwavel te gebruiken. Fieni is nu op zoek naar middelen om het chemische procédé te testen op wagens.Het procédé van Fieni laat toe om het eindproduct (olie) te ontmantelen tot het oorspronkelijke materiaal (plastic). Dat gebeurt door het plastic tot op een bepaalde temperatuur te verhitten en bij het kookpunt de vrijkomende gassen op te vangen. Dat distillaat kan gebruikt worden als koolwaterstof.PatentFieni is al een tijdje op zoek naar officiële erkenning voor zijn proces, maar drie universitaire centra, drie onderzoeksinstellingen en één groot bedrijf weigerden al hun medewerking. Maar toen hij op 13 juli 2005 aanklopte bij het CERTECH, had Fieni meer geluk. Twee dagen later volgde een overleg en de eerste testen bleken positief.Intussen heeft Fieni een patent aangevraagd en diende hij ook een subsidieaanvraag in bij het Directoraat-generaal Technologie, Onderzoek


HLN - 24/02/2006